SuikerKompas

De opbrengst van de rally wordt ieder jaar geschonken aan een goed doel waarbij we werkelijk het verschil maken en vaak aan het begin staan van een ontwikkeling of onderzoek. Met financiering van zo’n eerste onderzoek of ontwikkeling zetten we een vliegwiel in beweging!

Het Radboud UMC gaat deze tool ontwikkelen om jongeren met diabetes te helpen makkelijker over hun (psychische ) problemen te communiceren met hun behandelend arts.

Voor welk goed doel rijdt u dit jaar? Het Suikerkompas

Linda van 17 wil niet dat iemand van haar vrienden iets van haar diabetes weet. Ze wil niet spuiten omdat ze bang is om aan te komen. Ze voelt zich vaak slecht in de klas en een enkele keer krijgt ze een hypo. Leerlingen schrikken en vragen zich af wat er aan de hand is. Linda schaamt zich en spijbelt steeds meer, ze is slim maar haar cijfers gaan achteruit, door het spijbelen, en ook omdat ze zich niet goed kan concentreren. Als ze bij de dokter komt zegt ze dat alles goed gaat. Ze schaamt zich ervoor dat ze zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Ze weet zelf niet meer hoe ze uit deze spiraal kan komen. Als haar vriendje het dan ook nog uitmaakt voelt ze zich helemaal een mislukkeling. Wat zal er gebeuren, vraagt ze zich af, als ik een overdosis insuline inspuit?

Dit is een voorbeeld van een jongere die in een negatieve spiraal is gekomen doordat suikerziekte een 24/7 aandoening is. Jaarlijks krijgen 500 kinderen in Nederland de diagnose diabetes, in totaal betreft het ruim 7000 kinderen en jongeren in ons land. Met bijna geen andere ziekte moet je gedurende de dag zoveel rekening houden. Dat legt een zware druk op kinderen, één op de drie jongeren wordt zelfs depressief. Het Radboud UMC gaat daarom een communicatie tool ontwikkelen; SuikerCompas ( COMmunicatie Psychologische ASpecten van diatbetes. SuikerCompas helpt jongeren aan de hand van online vragenlijsten, beter onder woorden te brengen hoe het met ze gaat en wat ze zelf kunne doen om hun situatie te verbeteren.

De antwoorden op de vragen vormen ook de basis voor het gesprek met het behandelend team, dat beter inzicht krijgt hoe het werkelijk met de patiënt gaat en adequater het behandelplan kan aanpassen.

SuikerKompas helpt jongeren met diabetes te praten over hun somberheid zodat ze tijdig goede hulp kunnen krijgen. Dit voorkomt dat ze alleen met hun problemen blijven tobben, in een negatieve spiraal komen en uiteindelijk geen uitweg meer zien.